Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ViktVäktarna hjälper att förebygga typ 2-diabetes

Inför internationella Diabetesdagen, den 14 november:

Syftet med forskningsstudien, som gjordes på patienter inom Storbritanniens primärvård, var att avgöra om ViktVäktarna kan förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes hos de som diagnostiserats med hyperglykemi (med risk att utveckla typ 2-diabetes). Efter 12 månader på ViktVäktarnas program hade 38 procent av patienterna gått tillbaka till normala blodsockerhalter och 3 procent utvecklade typ 2-diabetes.

I studien, som genomfördes på uppdrag av Weight Watchers, fick 14 primärvårdsmottagningar identifiera, rekrytera och remittera patienter med hyperglykemi och med ett BMI på 30 kg eller mer, till programmet – i syfte att hjälpa dem förebygga diabetes.

Kvalificerade patienter ombads kontakta ViktVäktarna för att anmäla sig till programmet, som innebar stora förändringar i deras levnadsvanor. Programmet innefattade även ett 90 minuter långt introduktionstillfälle, följt av ett erbjudande om att varje vecka delta vid någon eller några av ViktVäktarnas gruppmöten. Patienternas blodprover kontrollerades löpande av primärvården, medan viktförändring och egna rapporterade data registrerades av ViktVäktarna.

Resultatet

166 patienter remitterades till programmet och 149 bedömdes lämpliga att delta. 79 procent av de lämpliga patienterna (117 personer) deltog vid det första introduktionstillfället och 77 procent deltog i möten på veckobasis. Urvalet bestod främst av vita (90%) och av kvinnor (75%) där 5 procent bodde i det fattigaste av fem samhällsskikt i Storbritannien.

Efter 12 månader gick 38 procent av patienterna tillbaka till normala blodsockernivåer, ytterligare 15 procent minskade risken för typ 2 diabetes genom att sänka sina blodsockernivåer och 3 procent utvecklade typ 2-diabetes efter 12 månader. Genomsnittlig viktnedgång vid 12 månader var 10 kg och reduceringen av BMI var i genomsnitt 3,2 kg/m2.

Slutsats

Primärvården i Storbritannien och ViktVäktarna kan nu leverera ett effektivt program tillsammans, för att förebygga diabetes. Förändringarna i levnadsvanor och den resulterande viktminskningen innebar en avsevärd minskning för risken att utveckla diabetes, och en omedelbar och signifikant påverkan på deltagarnas hälsa.

För att ta del av hela studien, besök: BMJ Journals

Kontakt:
Isadora Cugler, Spotlight PR, isadora.cugler@spotlightpr.se, 070-508 09 88

Ämnen


I Sverige har två miljoner svenskar minskat sin vikt med hjälp av ViktVäktarna sedan 1972. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en hållbar viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid. ViktVäktarna följer de svenska näringsrekommendationerna. Programmet Mat & Motion med SmartPoints bygger på en vetenskapligt beprövad metod med grundpelarna mat, motion, motivation, och möten. Läs mer på: viktvaktarna.se

Relaterat material

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö