Gå direkt till innehåll
2 av 3 anpassar inte innehållet på tallriken efter hur mycket de rör på sig
2 av 3 anpassar inte innehållet på tallriken efter hur mycket de rör på sig

Pressmeddelande -

Två av tre trotsar myndighetens nya hälsoråd

Tre år har nu gått sedan Livsmedelsverket uppdaterade den klassiska tallriksmodellen till två olika versioner anpassade efter hur mycket man rör på sig. När WW ViktVäktarna låter Sifo fråga svenskarna om de rättar innehållet på tallriken efter sina motionsvanor svarar emellertid två av tre nej.

I maj 2016 gav Livsmedelsverket den välkända tallriksmodellen en modern uppdatering i form av två olika versioner beroende på om man rör sig mycket på dagarna eller har en mer stillasittande livsstil – eftersom de som är fysisk aktiva behöver mer energi än de som inte är det.

Tre år efter att den nya versionen lanserades lät WW ViktVäktarna Sifo undersöka hur många svenskar det är som faktiskt anpassar innehållet på sin tallrik efter hur mycket de motionerar. Av drygt 1000 respondenter svarar två tredjedelar, 66 procent, nej på frågan.

- I en tid då varannan svensk lider av övervikt eller fetma och marknaden svämmar över av ovetenskapliga dieter skulle fler tjäna på att följa livsmedelsverkets rekommendationer. Att reflektera över hur man fördelar innehållet på tallriken är naturligtvis extra viktigt för dem som inte rör på sig tillräckligt, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Det är framförallt kvinnor och yngre som ser till att anpassa innehållet efter sina motionsvanor. 28 procent av kvinnorna och 24 procent av männen gör detta. Tittar man på olika åldrar så väljer 34 procent av de som är 16–34 år att anpassa innehållet på tallriken, jämfört med 25 procent av de som är 35–55 år och 19 procent av de som är 56–79 år.

Vidare är det individer med högre utbildning som i högre grad anpassar innehållet utifrån sina motionsvanor. I den gruppen svarar 32 procent ja på frågan, medan bara 14 procent av de med låg utbildning svarar att de anpassar innehållet på tallriken utifrån de egna motionsvanorna. 26 procent av de i gruppen med medelhög utbildning svarar ja på frågan.

Kontakt:

Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna karin.nileskog@viktvaktarna.se, 076 782 61 62Ulrika Ennen, marknadsdirektör på WW ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073 364 15 74

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 april 2019. Totalt intervjuades 1095 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Ämnen


WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Relaterade nyheter

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö