Gå direkt till innehåll
Så vill svenskarna lösa övervikten

Pressmeddelande -

Så vill svenskarna lösa övervikten

Enligt Folkhälsomyndigheten lider hälften av alla svenskar mellan 16-84 år av övervikt eller fetma*. Lösningen på problemet är enligt svenskarna ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv, fler möjligheter till rörelse samt minskad skatt på hälsosam mat. Endast 13 procent tror på en ökad skatt på socker. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna.

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem och orsakar både personligt lidande och kostnader i miljardklassen för samhället varje år. När ViktVäktarna lät Sifo fråga svenskarna vilken de anser vore den bästa lösningen svarade flest – 23 procent – ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv. Näst flest tror på att sänka skatten på hälsosam mat (20%) samt att öka möjligheten för fler att röra på sig mer (20%). Endast 13 procent tror på en höjd sockerskatt.

– Att bara straffa dåliga vanor tror vi inte ger en varaktig förändring. Svenskarna måste förstå både de positiva och de negativa konsekvenserna av livsstilsvalen de gör om det här problemet ska kunna lösas på lång sikt, säger Stefan Ryme, vd på ViktVäktarna.

Betydligt fler i den äldre målgruppen efterfrågar ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv än i den yngre. 29 procent av de som är mellan 56-79 år svarar detta mot 18 procent av de som är 16-34.

Tittar man på hur kvinnor vs män resonerar så anser fler kvinnor (23%) än män (17%) att en sänkt skatt på hälsosam mat vore den bästa lösningen. Något fler män (15%) än kvinnor (12%) anser att en ökad skatt på socker vore mest effektivt.

Från undersökningen:

Idag är hälften av alla svenskar feta eller överviktiga. Vilken anser du vore den bästa lösningen för att råda bot på situationen?

Ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv 23%
Sänk skatten på hälsosam mat 20%
Öka möjligheten för fler att röra på sig mer 20%
Öka skatten på socker 13%
Ökad undervisning av kost- och näringslära till föräldrar 10%
Öka skatten på mat med dåliga fetter 3%
Annat 5%
Vet ej 7%
Bas: 1 205

*Källa:https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/fortsatt-stora-skillnader-i-halsa/

Kontakt:
Stefan Ryme, vd på ViktVäktarna, stefan.ryme@viktvaktarna.se, 0733 58 22 34 
Ulrika Ennen, marknadsdirektör på ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073 364 15 74

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 30 oktober–1 november 2017. Totalt intervjuades 1205 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Ämnen

Kategorier


ViktVäktarna, internationellt kallat Weight Watchers, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil som omfattar nyttig mat, fysiska aktiviteter och ett positivt sätt att tänka. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö