Gå direkt till innehåll
Pandemieffekten: Sex av tio män vill gå ner i vikt

Pressmeddelande -

Pandemieffekten: Sex av tio män vill gå ner i vikt

Sedan pandemin bröt ut har många svenskar tillbringat mer tid i hemmet medan den fysiska aktiviteten minskat. Den begränsade livsstilen har påverkat de svenska männens inställning till sin vikt. I en färsk Sifo-undersökning genomförd av WW ViktVäktarna svarar drygt sex av tio män (63%) att de vill gå ner i vikt. De allra flesta av dem siktar på en viktminskning på två till fem kilo (19%). Det näst mest vanliga ”viktmålet” är en nedgång på sju till tio kilo (12%), tätt följt av en viktnedgång på fem till sju kilo (10%).

Motivation, tid och restriktioner största hälsohindren
I undersökningen uppger männen flertalet hinder för att kunna förbättra sina hälsovanor. Flest, närmare fyra av tio (37%), svarar att det är motivationen som tryter. Tre av tio (29%) menar att tiden är det största hindret och en av fem (20%) anser att det är restriktionerna till följd av covid-19 som försvårar möjligheterna till mer hälsosamma rutiner.

–Männens inställning till sitt välmående och hälsa håller på att förändras i en positiv riktning. Nu kanske även några hinder avlägsnas när allt fler vaccineras och samhället öppnar upp. Dessutom går vi mot varmare tider, vilket kan göra det lättare att röra på sig utomhus, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna.

Nästan alla män besitter kunskap om viktnedgång
Trots att fler än hälften av männen vill gå ner i vikt vet många redan hur de kan förbättra sina hälsovanor. Nästan nio av tio (85%) svarar att de besitter den kunskapen, fullt ut eller till viss del.

Från undersökningen:

Skulle du vilja gå ner i vikt?

Ja, 1–2 kg (upp till 2 kg) 9%
Ja, 2–5 kg (Över 2 kg, upp till 5 kg) 19%
Ja, 5–7 kg (Över 5 kg, upp till 7 kg) 10%
Ja, 7–10 kg (Över 7 kg, upp till 10 kg) 12%
Ja, 10–20 kg (Över 10 kg, upp till 20 kg) 8%
Ja, mer än 20 kg 6%
Nej 31%
Tveksam/vet ej 6%
Ja, skulle vilja gå ner i vikt (summering) 63%
Bas: 548 män
Vilka är de största hindren för att du ska förbättra dina hälsovanor?

Tid/att hinna med

29%
Motivation 37%
Kunskap 3%
Pengar 7%
Begränsningar till följd av Covid-19 20%
Fysiska begränsningar 9%
Biologiska/genetiska begräsningar 3%
Ja, annat 4%
Inget, lever redan hälsosamt 22%
Vej ej 6%

Bas: 548 män

Kontakt
Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna, karin.nileskog@viktvaktarna.se, 076-782 61 62 
Ulrika Ennen, VD på WW ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073-364 15 74 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 11–15 mars 2021. Totalt intervjuades 1082 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.


Om WW ViktVäktarna
WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, tidigare Weight Watchers, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.ViktVäktarna.se

Ämnen


WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Relaterat innehåll

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW WeightWatchers, är ett globalt hälso- och techbolag med människan i centrum och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. I nästan sex decennier har vi inspirerat miljontals människor till hälsosamma vanor. Med hjälp av våra verktyg, expertcoacher och community, följer medlemmarna vårt hållbara, vetenskapligt grundade program fokuserat på viktminskning och inspireras till goda matvanor och ett sunt tankesätt. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö
Sweden