Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Överviktigas möjlighet att få hjälp som att spela på lotto.

 

Pressmeddelande den 24 maj 2011

Överviktigas möjlighet att få hjälp som att spela på lotto.
- ViktVäktarna vill se bättre riktlinjer!

På överviktskongressen i Istanbul som öppnas den 25 maj, slår Weight Watchers och ViktVäktarna ett slag för ett bättre gemensamt sätt att hantera den framtida överviktsepedemin. ViktVäktarna vill se bättre riktlinjer och kunskap för att hjälpa den överviktige!

Varje enskilt land i Europa kämpar för att motverka den ständigt ökande andelen överviktiga och feta, och de problem som är relaterade till övervikt och fetma. Den hjälp som erbjuds en överviktig person idag är långt ifrån tillräcklig. Det saknas tydliga riktlinjer och kunskap om vilka metoder som fungerar bättre än andra.
– Den enskilda människan måste erbjudas bättre hjälp om vad som är ett bra sätt att gå ned i vikt på. Det finns både bra och dåliga metoder och egentligen ingen som guidar överviktiga rätt i den djungeln, menar kost- och utbildningsansvarig på ViktVäktarnaKarin Nileskog.

För att nå en förändring kommer Weight Watchers och ViktVäktarna att på den Europeiska Kongressen om övervikt, ECO, den 25 maj i Istanbul, starta en gemensam aktion för att få till en förändring.
– Vi uppmanar nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter samt makthavare i hela Europa att vidta åtgärder för att mäta hur effektiva dagens viktminskningsmetoder är, och för att stödja en evidensbaserad politik i framtiden, säger Zoe Hellman, internationell dietist på Weight Watchers.

Weight Watchers menar att samarbete och tydliga riktlinjer på europeisk nivå snabbt måste till om överviktsepedimin ska kunna stoppas.
– Det här är en alarmerande utveckling. Regeringar och sjukvårdsinstitutioner behöver inte börja om från början. Det finns mycket kunskap och forskning idag som man kan dra nytta av, menar Zoe Hellman.

Weight Watchers/ViktVäktarna vill se:    • Fler fungerande samarbeten för att motverka övervikt
    • Regeringar bör se över sina nuvarande strategier för att motverka övervikten.
    • EU bör etablera riktlinjer med evidensbaserad forskning på vad som fungerar.
    • Etablera ett nätverk för att systematiskt mäta BMI i Europa för att kunna mäta förändringar och förbättringar.Kontakt:
Zoe Hellman, Zoe Hellman, internationell dietist Weight Watchers, UK, mob: +44 07825 151 863
Karin Nileskog, kost- och utbildningsansvarig ViktVäktarna mob: 070-534 12 04

Ämnen


WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö