Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NY FORSKNING VISAR ATT VIKTVÄKTARNA FUNGERAR ÖVER HELA VÄRLDEN

HANTERA DEN VÄXANDE FETMAEPIDEMIN:

Stockholm, 12 juli 2010: Ny forskning som presenterades på International Congress on Obesity, ICO, ger ytterligare bevis på att Weight Watchers/ViktVäktarna hjälper folk runt hela världen att effektivt gå ner i vikt, och har även potentialen att samarbeta med offentlig hälsovård över hela världen för att hjälpa till att stoppa fetmaepidemin.

Ny forskning i länder så olika som Kina, Spanien, Australien, Tyskland och Storbritannien visar att Watchers/ViktVäktarna välbeprövade metod fungerar konsekvent – inte bara i USA som flera tidigare studier har bekräftat. Metoden leder till väsentlig viktnedgång även i andra kulturer.
-  Vi är stolta över våra insatser för att stoppa epidemin och vårt bidrag till fetmaforskning. Vi har publicerat 61 vetenskapliga originalartiklar som underbygger effektiviteten i vår metod, vilket gör Weight Watchers/ViktVäktarna unikt bland kommersiella viktminskningstjänster, säger David Kirchhoff, President & CEO, Weight Watchers International Inc. 

David Kirchhoff och chefer från Weight Watchers/ViktVäktarna, världens ledande viktminskningsföretag, deltar tillsammans med 3 000 forskare, politiska beslutsfattare och hälsovårdspersonal i ICO i Stockholm 11–15 juli.

Susan Jebb, Head of Nutrition & Health Research, Medical Research Council i Storbritannien, som ansvarade för det unika globala forskningsprojektet om effektivitet som presenterades idag, beskrev de första resultaten. De visade att 61 % av dem som slutför programmet uppnådde en viktnedgång av  ≥ 5 % av startvikt, jämfört med 32 % med standardvård genom primärvården.
- Forskningen visar att deltagande i Weight Watchers/ViktVäktarna  leder till medicinskt signifikant viktnedgång, säger hon.

Susan Jebb tillade;
- ICO är den ledande konferensen för forskare och praktiker specialiserade på fetma. Att hitta effektiva lösningar är ett centralt tema på mötet detta år, som speglar den globala fetmakrisen och dess negativa inverkningar på individer och hälsovård världen runt.

Weight Watchers president & CEO David Kirchhoff menar:
- Ett antal olika alternativ krävs för att stoppa epidemin, genom att matcha de olika behoven hos individer med beprövade lösningar såsom kirurgi, medicinska ingrepp, läkemedel och livsstilsförändringar. Denna forskning visar att Weight Watchers/ViktVäktarna är ett av de bästa livsstilsförändringsprogrammen som finns, säger han.

Om kostnadseffektiva lösningar inte implementeras nu, kommer fetmaepidemin att förvärras enligt World Health Organization, som förutspår att 2,3 miljarder människor kommer att vara överviktiga år 2015 och fler än 700 miljoner sjukligt feta.  Vårdkostnaderna för en sjukligt fet person är 42 % högre än för en person med normal vikt i USA. Inom EU svarar sjuklig fetma för upp till 7 % av hälsovårdskostnaderna. Detta sker samtidigt som hälsovårdssystem världen runt befinner sig under ökat tryck med allt mindre resurser.

Melanie Stubbing, President, International of Weight Watchers Inc., deltar också i ICO:
- Även om den offentliga hälsovården kan erbjuda effektiva lösningar, så är den starkt begränsad vad gäller tid och resurser. Weight Watchers/ViktVäktarna är redo att stödja den genom att leverera effektiva tjänster på bekväma tidpunkter och platser oberoende av kultur. Weight Watchers/ViktVäktarna  är ett effektivt, billigt och tillgängligt viktminskningsalternativ som komplement till de tjänster som erbjuds av överansträngda hälsovårdssystem, säger hon.

Oberoende ekonomisk analys[i] från Storbritannien visar på Weight Watchers/ViktVäktarna potentiella kostnadseffektivitet. Om bara 10 % av den engelska befolkningen deltog i en kortsiktig vikthanteringsintervention från Weight Watchers, skulle total framtida möjlig kostnadsbesparing kunna bli 6,4 miljarder brittiska pund. (GBP).

MEDIAKONTAKTER

För intervjuer med talarna: David Kirchhoff, President & CEO, Weight Watchers International, Susan Jebb, Head of Nutrition and Healthe Research Council Human Nutrition Research unit ; HNR kontakta Sandy McLean; smclean@cambre-associates.com
Tel: +44(0)7 786 601 771 

Övriga frågor:
Filippa Törnwall,
pr-ansvarig, ViktVäktarna; filippa.tornwall@viktvaktarna.se
Tel: +46 (0)733 90 64 95

REFERERADE SAMMANFATTNINGAR

Remiss till ett kommersiellt vikthanteringsprogram förbättrar viktnedgång som uppnås i primärvården T3:PO.60

Andra sammanfattningar presenterade vid ICO:

Tidiga resultat av en kommersiell viktnedgångstjänst i Kina T4:PO.355

En granskning av Storbritanniens Weight Watchers NHS-remisschema T3:PO.64

Resultat av att erbjuda en skalbar viktnedgångstjänst i Spanien T3:PO.88

Ändringar i kardiovaskulära riskfaktorer med deltagande i en 12-veckors viktnedgångsprövning av kommersiellt format T3:PO.72

 

 

 

 

 

[i] Brown, M och McPherson, K (2009) Computer modelling the health and economic outcomes of the Weight Watchers GP referral scheme, Obesity Facts; 2 (Suppl. 2) 115.

 

Ämnen


ViktVäktarna/WeightWatchers
I Sverige har 2 miljoner svenskar minskat sin vikt med hjälp av ViktVäktarna. ViktVäktarna har funnits i Sverige sedan 1972 och är ett helägt dotterbolag till Weight Watchers International. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en hållbar viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid.  Läs mer på: www.viktvaktarna.se

Weight Watchers International, Inc. är världens ledande viktminskningsföretag, som finns över hela världen genom ett nätverk av företagsägda- och franchisingföretag. Weight Watchers håller närmare 50 000 möten varje vecka över hela världen. WeightWatchers.com tillhandahåller även viktminskningsprodukter på Internet och är den ledande Internetbaserade viktminskningstjänsten i världen. Dessutom har Weight Watchers ett brett utbud av produkter, publikationer och program för de som är intresserade av viktminskning och viktkontroll.

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö