Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möten ger tre gånger effektivare viktminskning

En studie publicerad i Journal of the American Medical Association (JAMA), visar att upprepade personliga kontakter enligt ViktVäktarnas metod ger större viktminskning än att försöka banta på egen hand. Resultatet får stöd av en svensk TEMO-undersökning. Den som går ner i vikt tillsammans med andra personer lyckas bättre än de som försöker på egen hand. Det är resultatet av en tvåårig vetenskaplig studie där personer som följt ViktVäktarnas program jämförts med dem som bantat på egen hand. Efter ett år hade viktväktargruppen gått ner tre gånger mer i vikt än de som bantade själva. Efter två år var skillnaden mellan grupperna ännu större. De som bantade på egen hand hade då i princip återgått till sin ursprungsvikt. – I dag finns ett enormt utbud av dieter, kostersättningar och viktminskningssajter för den som vill bli av med extrakilona på egen hand, säger Karin Nileskog , kost- och utbildningsansvarig hos ViktVäktarna i Sverige. – Undersökningen visar dock att det är svårt att lyckas utan stöd och råd från omgivningen, särskilt på lång sikt. Studien, som gjordes i USA, är inte bara långsiktig, utan är dessutom verklighetstrogen och visar viktminskningen för deltagare som besökt ViktVäktarnas ordinarie veckomöten. Även svenska folket är övertygade om att viktminskning i grupp är effektivare. I en undersökning som analysföretaget TEMO gjorde hösten 2005 trodde 69 procent av de tillfrågade att det är lättare att gå ner i vikt med personliga råd och hjälp. Undersökningen visar dessutom att nära hälften av befolkningen - 48 procent - vill gå ner i vikt. Skillnaden ännu tydligare på sikt I inledningen av den tvååriga USA-studien gick båda grupperna ner i vikt. Viktväktargruppen lyckades dock betydligt bättre. Efter ett år hade den gått ner 4,3 kilo i snitt, medan de som bantade på egen hand tappat 1,3 kilo. Efter två år hade den viktminskning som "självbantarna" uppnått i princip utraderats och var endast 0,2 kilo. För viktväktargruppen var den återstående viktminskningen 2,9 kilo efter två år. Studien omfattade drygt 400 personer. Deltagarna valdes slumpvis ut för respektive metod. De som bantade på egen hand fick under tjugo minuter kostråd och allmänna tips av en dietist. Efter tolv veckor fick de ytterligare en genomgång. De som minskade i vikt med ViktVäktarna följde en vanlig kurs med kost- och motionsråd och stöd för beteendeförändring på ordinarie veckomöten. För mer information om ViktVäktarna, se: www.viktvaktarna.se Om ViktVäktarna ViktVäktarna startade i USA 1963 och är sedan 1972 etablerade i Sverige. Verksamheten bedrivs från Haparanda till Ystad och kurserna leds av handledare (konsulenter) som personligen har erfarenhet av övervikt eller fetma och som har nått Målvikt med metoden som ViktVäktarna skapat. Programmet för att nå och behålla sin önskevikt bygger på de fyra M:en; Mat, Motion, Motivation och Möten.

Ämnen


WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö