Gå direkt till innehåll
Drygt var tredje svensk vill gå ner 8 kilo eller mer
Drygt var tredje svensk vill gå ner 8 kilo eller mer

Pressmeddelande -

Drygt var tredje svensk vill gå ner minst 8 kilo

Över hälften av alla svenskar är överviktiga eller feta. Nu visar en färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WW ViktVäktarna att två av tre vill gå ner i vikt. Var tredje svensk vill tappa åtta till tio kilo och var femte vill gå ner minst elva kilo.

Övervikt är ett växande hälsoproblem i Sverige och så sent som i februari presenterade Folkhälsomyndigheten ny statistik på området. Enligt den har 51 procent av landets befolkning i åldern 16-84 uppgett att de lider av fetma eller övervikt. Det är en fördubbling jämfört med hur det såg ut på 1980-talet. Världshälsoorganisationen pekar framförallt ut högre kaloriintag i kombination med mer stillasittande som de främsta orsakerna bakom siffrorna.

Nu har Sifo på uppdrag av WW ViktVäktarna gjort en undersökning om hur svenskarna ser på sin vikt. Enligt den är närmare var tredje svensk nöjd med sin vikt. Övriga vill gå ned minst tre till fem kilo. Drygt var tredje svensk vill tappa minst åtta kilo och hela 12 procent vill gå ner så mycket som 11-20 kilo. Undersökningen visar också att fler kvinnor än män vill förlora vikt, 70 procent av kvinnorna jämfört med 64 procent av männen.

Främsta orsak till att gå ner i vikt är hälsan, det uppger cirka 75 procent av svenskarna. Att orka mer/få mer energi är det näst vanligaste motivet (59%) och därefter att få en snyggare kropp (48%).

– Det är positivt att så många svenskar vill börja leva ett sundare liv och att de vill göra det av rätt skäl, det vill säga för att förbättra sin hälsa. Resultat på vågen får man så att säga på köpet, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna. 

Så svarade svenskarna:

Skulle du vilja gå ner i vikt och i så fall hur mycket?
Ja, 3-5 kg:    22%
Ja, 6-7 kg:    11%
Ja, 8-10 kg:    15%
Ja, 11-20 kg eller mer:    12%
Ja, 21 kg eller mer:    7%
Nej, vill inte gå ner i vikt:    32%
Vet ej:    2%
Bas 1 095

Vilka är de främsta orsakerna till att du vill gå ner i vikt?
För min hälsas skull:    75%
För att få en snyggare kropp:   48%
För att orka mer/få mer energi:    59%
För att få bättre självförtroende/självkänsla:   34%
För min partners skull:    4%
För att få ett bättre sexliv:    5%
Annat än ovan:    3%
Vet ej:    0%
Bas 739

Källa Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/overvikt-och-fetma/

Kontakt:
Karin Nileskog, kostansvarig på WW ViktVäktarna karin.nileskog@viktvaktarna.se, 076 782 61 62Ulrika Ennen, marknadsdirektör på WW WW ViktVäktarna, ulrika.ennen@viktvaktarna.se, 073 364 15 74

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 april 2019. Totalt intervjuades 1095 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Ämnen

Kategorier


WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

Relaterat innehåll

Om WW ViktVäktarna

WW ViktVäktarna, internationellt kallat WW, är ett globalt hälsoföretag och världens ledande kommersiella viktminskningsmetod. Vi inspirerar miljontals människor till hälsosamma vanor i vardagen. Med vår digitala tjänst och genom personliga möten tar WW ViktVäktarnas medlemmar del av en hållbar livsstil och inspireras till god och nyttig mat, lustfyllda aktiviteter och ett sunt tankesätt. Med mer än fem decenniers erfarenhet av att skapa communities och en stark expertis inom beteendevetenskap strävar vi efter att inspirera till god hälsa för alla. För att läsa mer om WW ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam livsstil, besök www.viktväktarna.se

WW ViktVäktarna
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö